top of page
perks_simbols-01.png

Darbinieku apdrošināšana

Darbinieki ir uzņēmuma svarīgākais aktīvs. Rūpējoties par viņu komfortu un labsajūtu, iegūsiet lojālu un spēcīgu komandu.

Darbinieku apdrošināšana šobrīd ir kļuvusi par neatņemamu papildu atalgojuma veidu. Nenoliedzami ir sarežģīti Izvēlēties atbilstošāko un izdevīgāko polisi saviem darbiniekiem. Tirgus ir saspringts, piedāvājumu ir daudz, katra no apdrošināšanas sabiedrībām cenšas būt ar kaut ko labāka. Rezultāts ir tikai likumsakarīgs - produkti kļūst arvien kompleksāki un grūtāk izprotami.

Šeit talkā nākam mēs, Perks brokeri. Noteikumiem un produktu saturam sekojam līdzi ik dienu, tos labi pārzinām un spējam norādīt uz būtiskajām atšķirībām. Cena ne vienmēr ir svarīgākais polises faktors. Ir svarīgi zināt, kas ir nepieciešams un kāds ir pieejamais budžets. Ikdienā redzam, ka vienā un tajā pašā cenu līmenī apdrošināšanas sabiedrības piedāvā būtiski atšķirīgu saturu.

Brokeris salīdzina un izskaidro apdrošināšanas sabiedrību piedāvājumus, kā arī spēj tos pielāgot katra vajadzībām. Taču, lai darbinieki iegūto priekšrocību atzinīgi novērtētu, ir jāizskaidro, kas ir iegādāts un kā tas strādā. To mēs izdarīsim neatkarīgi no tā, vai esat 10 vai 1000 darbinieku liela komanda. ​​

Perks profesionāļu komanda būs Tavs sabiedrotais visā apdrošināšanas ciklā, sākot ar precīzu vajadzību izzināšanu un noslēdzot ar asistēšanu, apdrošināšanas gadījumam iestājoties.

perks-02.png

Veselības apdrošināšana

Pārliecība, ka vajadzības gadījumā Tavs darbinieks saņems savlaicīgu un kvalitatīvu veselības aprūpi.

perks-03.png

Nelaimes gadījumu apdrošināšana

Ir labi apzināties, ka, iestājoties nelaimes gadījumam, cietušais un viņa tuvinieki saņems finansiālu atbalstu.

perks-04.png

Kritisko slimību apdrošināšana

Preventīvs instruments, lai mazinātu finansiālās sekas, saskaroties ar smagu slimību.

bottom of page