top of page

Kas ietekmē OCTA polises cenu?

Updated: Jun 25


Trīs automašīnas vairogā virs četru joslu ceļa fona. Tas atspoguļo OCTA politiku.

Ikviens, vēloties iegādāties OCTA polisi, būs ievērojis, ka apdrošināšanas sabiedrību cenu piedāvājums ir atšķirīgs. Rodas jautājums – kāpēc par vienu un to pašu pakalpojumu ir tik dažāds cenu piedāvājums?

Maksa par polisi jeb apdrošināšanas prēmija tiek noteikta, pamatojoties uz apdrošināšanas gadījuma iestāšanās varbūtību un konkrētās apdrošināšanas sabiedrības rīcībā esošo statistiku. Katra apdrošināšanas sabiedrība nosaka savus kritērijus, kas ietekmē polises cenu. Polises cenas noteikšanas metodiku apdrošināšanas sabiedrības glabā noslēpumā, tomēr pastāv noteikti faktori, kas ietekmē OCTA polises cenu. Tos var iedalīt pamata faktoros un individuālajos faktoros.


OCTA polišu cenu vispārējie ietekmējošie faktori:

 1. Autoservisu pakalpojumu cenas;

 2. Rezerves daļu cenas;

 3. Medicīnas pakalpojumu cenas;

 4. Administratīvie izdevumi, nodokļi un nodevas.

Minētie pamata faktori skaidrojami ar to, ka atlīdzības izmaksas gadījumā, lielāko daļu no summas veido remontdarbu pakalpojumu un rezerves daļu izmaksas, līdz ar to apdrošinātāji aktīvi seko līdzi kopējām tirgus cenu svārstībām.


OCTA polises cenas individuālie faktori:

 1. Transportlīdzekli raksturojošie dati – marka, modelis, jauda, masa, gada nobraukums, krāsa;

 2. Transportlīdzekļa izmantošanas veids;

 3. Autovadītāja stāžs un vecums;

 4. Īpašnieka juridiskais statuss;

 5. Transportlīdzekļa reģistrācijas vieta;

 6. Bonus-malus klase;

 7. Soda punktu skaits;

 8. Papildu risku iekļaušana polisē.


Ja jānosauc divi galvenie cenu ietekmējošie individuālie faktori, tie būtu dati par transportlīdzekli un informācija par Bonus-malus klasi – jo zemāka Bonus-malus klase, jo lielāka būs polises cena.


Bonus-Malus sistēma (apraksts) ir ieviesta, lai apdrošināšanas kompānijas varētu segmentēt polišu pircējus pēc izraisīto negadījumu biežuma. Klasi piešķir transportlīdzekļu īpašniekiem vai turētājiem un to var noskaidrot šeit - https://services.ltab.lv/lv/BonusMalus


Augstāk minētais ir tikai daļa no cenu ietekmējošiem faktoriem. Apdrošināšanas sabiedrības aktīvi seko līdzi kopējai situācijai tirgū, konkurentu piedāvājumiem, ceļu satiksmes negadījumu skaitam, vidēji izmaksātās atlīdzības summai un satiksmes intensitātei.

Pērkot OCTA polisi, iesakām izmantot internetā pieejamos cenu salīdzināšanas rīkus, lai atrastu izdevīgākos OCTA polises piedāvājumus. Ņemiet vērā, ka apdrošinātāju noteiktās cenas ir ļoti svārstīgas dēļ savstarpējās konkurences un mainīgās statistikas.

Comments


bottom of page