top of page

Kas jāņem vērā pirms veselības apdrošināšanas polises iegādes

Updated: Jun 25


Sirdspuksti sirdī un vairogs uz biroja fona, kas visi simbolizē veselības apdrošināšanu.

Pirmkārt, pirms veselības apdrošināšanas polises iegādes uzņēmumam ir jāizvērtē polises nepieciešamība un tas palīdz to saprast, salīdzinot ieguvumus un izdevumus. Kādi ir šīs polises galvenie ieguvumi? Iedalīsim tos divās grupās:


Ieguvumi darbiniekiem

  1. Par vairumu medicīnisko izdevumu vairs nevajadzēs maksāt pašiem, tos varēs nosegt (pilnībā vai daļēji) ar apdrošināšanas polisi.

  2. Vairs nevajadzēs uztraukties par pēkšņiem izdevumiem saistībā ar savu veselības stāvokli, līdz ar to varēs samazināt savu finansiālo “drošības spilvenu”.

  3. Vajadzības gadījumā ārstnieciskos pakalpojumus varēs saņemt uzreiz - arī, ja konkrētajā brīdī pašam nebūs pieejami līdzekļi. Kā nozīmīgs apstāklis minams arī tas, ka valsts apmaksāto pakalpojumu nevajadzēs gaidīt bezgalīgajā rindā.

Ieguvumi uzņēmumiem

  1. Efektīvs veids, kā saviem darbiniekiem sniegt finansiālu labumu. Atbilstoši Latvijas tiesību aktiem, ja polises cena nepārsniedz 426 EUR un 10% no darbinieka bruto algas gadā, polises iegāde neapliekas ar algas nodokļiem.

    1. Piemēram, palielinot darbinieka algas fondu par 30 EUR mēnesī, reāli darbinieks pēc visu nodokļu nomaksas savā kontā saņems uz pusi mazāku summu.

    2. Turpretī, šo pašu summu novirzot veselības apdrošināšanas iegādei, darbinieks, ja viņam būs nepieciešams, varēs iztērēt medicīniskajos pakalpojumos līdz pat pāris tūkstošiem eiro.

  2. Ja uzņēmumam ir jākonkurē ar citiem darba devējiem par darbaspēku, tad veselības apdrošināšana ir viena no augstāk novērtētākajām priekšrocībām darbinieku acīs. Veselības apdrošināšana darbiniekiem palielina uzņēmuma konkurētspēju darba tirgū.

  3. Samazinās darbinieku prombūtnes risks veselības problēmu dēļ, jo darbiniekiem ir iespējas par savu veselību parūpēties savlaicīgi.

Atsevišķi apdrošinātāji izplata nekorektu informāciju, ka, iegādājoties veselības apdrošināšanu, uzņēmumiem pienākas nodokļu atlaides. Tas tā nav, tiek nepareizi interpretēts likumā noteiktais 426 EUR slieksnis, līdz kuram polises iegāde (kas ir darbinieka labums) netiek aplikta ar algas nodokļiem.

Kādi ir polises iegādes izdevumi?


Jāņem vērā, ka polises cenu ietekmē vairāki faktori –


Polises saturs – polises ir ļoti dažādas, tās iespējams pielāgot, gan iekļaujot, gan izņemot dažādus pakalpojumus. Ir iespējams arī ierobežot atsevišķas pakalpojumu grupas un pašu polises lietošanas ērtumu. Iespējas pielāgot polisi ir gandrīz neierobežotas.


Darbinieku skaits – jo vairāk ir apdrošināmu darbinieku, jo lielāka iespēja, ka vajadzība pēc ārstnieciskajiem pakalpojumiem izlīdzināsies – daļai darbinieku būs nepieciešami ārstniecības pakalpojumi, daļai nebūs un vidēji uz vienu apdrošināmo būs zemākas kopējās atlīdzību izmaksas.


Darbības sfēra - apdrošinātāji uzkrāj savu līdzšinējo atlīdzību statistiku un grupējot to pēc uzņēmumu nozarēm, izdara secinājumus, kurās nozarēs strādājošie izmanto polises mazāk un kurās vairāk.


Atrašanās vieta – ārstniecības iestādēm ir dažādi pakalpojumu izcenojumi un atšķirībā no reģioniem, tie ir lētāki vai dārgāki. Apdrošinātāji pieņem, ka apdrošinātie darbinieki pārsvarā vēlēsies ārstniecības pakalpojumus saņemt tuvākajā apkaimē.


Ārstniecības pakalpojumu cenas – tās nepārtraukti svārstās un pēdējā laikā tendences ir pieaugošas. Tā kā šo pakalpojumu apmaksa ir polises pamatuzdevums, tad arī polises cenas seko apmaksājamo pakalpojumu cenām.


Polises var iegādāties sākot no 100 līdz pat 1500 EUR un vairāk par vienu darbinieku. Jāatceras, ka polises cena ir pakārtota tās saturam un lietošanas iespējām.

Apdrošināšanas kompānijas sīvas konkurences apstākļos polisēm piedāvā dažādas cenas, ir svarīgi viņu piedāvājumos neapmaldīties, rūpīgi tos salīdzināt un galu galā izvēlēties sev piemērotāko variantu.

Par to, kas kuram ir izdevīgi, ir jāvērtē pašam uzņēmumam, taču ceram, ka šis raksts palīdzēs izvērtēt polises nepieciešamību un saprast polises cenas veidošanās principus.

Comments


bottom of page